رد کردن لینک ها

آشنایی با توی شو

آشنایی با توئی شو (مبارزات حسی تایچی )

توئی شو                                          push hands
توئی شو , نوعی از مبارزات حسی تای چی است که در آن با استفاده از نیروی خود حریف تعادل او را بهم زده و حریف را به زمین می زنیم . این نوع مبارزه با استفاده از حس و انرژی درونی صورت می گیرد و مانند شنیدن و پاسخ دادن ، دو مبارزه دائماً در حال تمرکز بر نیروی درونی یکدیگرند و زمانی که یکی از حریفان اعمال نیرو می کند . طرف مقابل به اصطلاح در حال شنیدن و هدایت نیروی حریف است و زمانی که نیروی حریف اعمال شد طرف دیگر به پاسخ دادن و یا اعمال نیرو می پردازد .تا جائیکه یکی از حریفان از موقعیت استفاده کرده و تعادل نفر مقابل را بر هم بزند . این نوع مبارزه به دلیل این که افراد به صورت حسی در حال سنجش نیروی یکدیگرند ، شم مبارزاتی را بالا برده و باعث تقویت نیروی درونی می شود . طبق برخی منابع، تویی شو ریشه و منشا پیدایش جودو می باشد .

این نوع مبارزه کاملاً تحت قوانین بین المللی انجام می پذیرد و بدون خطر و آسیب دیدگی است .

توئی شو بخشی از تمرینات پیشرفته در تای چی است

کسانیکه سالها تای چی را تمرین می کنند در سطح بالاتر به روش توئی شو ، می رسند و بعداز تمرین فرم های مختلف تای چی و مهارت در اجرای تای چی میتوانند توئی شو را شروع کنند .توئی شو به دستان نزدیک و یا دستان چسبنده معروف است که با اجرای تکنیکهای توئی شو دو حریف با قرار دادن پشت دستان شان حرکات چرخشی بین دو دستشان انجام می دهند .در این بین گام های کوتاه با جلو و عقب رفتن  توسط یکدیگر انجام میشود  و انتقال وزن به حریف با تمرکزانجام میشود و حس نیروی درونی را به یکدیگر انتقال می دهند و در یک لحظه یکی از دو حریف با انتقال انرژی چی و کمی حرکت به جلو و یا عقب حریف را به چپ و یا راست و عقب پرتاب می کند

حرکات توئی شو کمی مثل اجرای فرم تای چی است ولی تکنیکها کوتاه شده و کاربردی تر این نوع تمرین برای استادان و هنرجویان بسیار مهم است كه این اصل را با اجرای تای چی و توئی شو و مبارزه با حریف و استفاده ازنیروی چی  به نمایش می گذارند .

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایید: 09127084014

بازگشت به بالای صفحه