رد کردن لینک ها

کلیپ های آموزشی

اجرافرم گروهی 24حرکتی در کویرمرنجاب

کلیپ تور مدیتیشن و تایجی کویر مرنجاب

اجرا فرم مقدماتی توی شو مقدماتی

اجرا فرم گروهی 8 حرکتی تایچی چوان

اجرا فرم گروهی یک مقدماتی تایچی چوان

 

بازگشت به بالای صفحه