رد کردن لینک ها

2اصل مهم در تاى جى چوان

  • ” چی “ انرژی است که نیروی فکر را در بدن به جریان می اندازد؛ گفته شده است که تای جی انرژی چی مسدود شده را به طور مناسب در بدن به جریان می آورد.
  • “يين و یانگ “ عناصر متضادي هستند، اين تفكرمی­گوید جهان باید در نظامی هماهنگ باقی بماند و گفته میشود تای جی به منظور گسترش این تعادل است.

تای جی در حرکت:
تاي جي : فرمهای کوتاه تایجی مجموعه ایی از حرکات است که شامل دهها حرکت یا کمتر مي باشد اما فرمهای طولانی ممکن است شامل صدها حرکت باشد. همچنين در ادامه فرم ها حركات با سلاح (انواع شمشير، بادبزن ) تمرين مي شود.
چی کونگ یا کی کونگ : به عنوان “عملیات تنفسی” یا “عملیات انرژی ،” ترجمه شده است. چی کونگ متشکل از تنفس آرام است که گاهی اوقات با حرکت ترکیب شده است. منظور از چی کونگ کمک به آرامش ذهن و آماده سازی انرژی در بدن است .چی کونگ ممکن است به صورت ایستاده ، نشسته و یا دراز کشیده تمرین شود .بطور کلی فواید تای جی بی شمار هست البته بهتر است شما قبل از شروع یک بیماری مزمن یا محدودیت های عملکردی شروع کنید. تای جی بسیار ایمن است و برای انجام آن نیاز به هیچگونه تجهیزات فانتزی نیست، بنابراین شروع آن ساده و آسان است.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه