رد کردن لینک ها

الاغ و هويج تایجی

سفر به دائو از تاي چي شبيه آن است كه الاغي در پي هويج برود هويج آنقدر نزديك به نظر مي رسد كه گويي با يك قدم ديگر به آن مي رسد.

من راه مي روم ، مي لرزم، مي چرخم ، و دوباره تكرار مي كنم ولي هنوز در برابر من است.

سال ها رفتن به دنبال هويج تاي جي سبب شد پاهايم قوي تر شوند و بدني سالم تر و ذهني متمركز تر داشته باشم.

اما بتدريج سرعت را كم كردم و فهميدم كه تا چه حد نادان بوده ام !!!…….

تاي جي در برابر من يك هويج نبوده بلكه يك چراغ چشمك زن بود كه مرا به مسير درست هدايت مي كرد. سپس يكروز ايستادم و معناي همه اينها را فهميدم كه تاي جي نه هويج است و نه چراغ راهنما.

همچنين دائو نيز يك مسير ندارد، تنها اگر قلبم را باز نگه دارم و ذهنم را روشن و شفاف مي توانم كل سفر به دائو تاي جي را ادامه دهم.

ترجمه: رضاعابدين پور

The donkey and the carrot of Taiji

ديويد چن:  2003                                         By: Daved Chen   2003

www.taiji.ir

روايت فوق كه ترجمه شده است تجربه خيلي از ما تاي چي كاران مي باشد، كه تمرين مي كنيم و تمام زندگي را براي تاي چي مي گذاريم، ولي متوجه مي شويم كه راه اشتباه بود و به دنبال مسير بعدي، عمر مي گذرد و هنوز به دنبال مسير مي دويم، ولي به اين فكر نمي­كنيم كه مسير دست بود و فقط هدف اشتباه بود كه به نتيجه نمي رسيديم، ما بايد قلب مان را پاك كنيم تا ذهن در مسير خود به ايده ال برسيم.

چي همراه­تان باد.

نظرات

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه