رد کردن لینک ها

بيان صحيح كلمه تایجی چوان

نكاتي  در خصوص بيان صحيح كلمه ي تاي جي چوان

از نقطه نظر زبان چينی

On the correct pronunciation of the word taijiquan

نويسنده گان: آقايان مقداد عبدي ، مرتضي مرادي

 

همانطور كه مي دانيد زبان چيني همانند زبان هاي رايجي كه مي شناسيم ، داراي حروف الفبا نمي باشد ، حروف و كلمات چيني تركيبي از آوا ، معنا و نشانه هستند كه به شكل زيبايي طراحي گشته و صورت داده شده اند. هر مفهومي زماني كه به زبان چيني بيان مي شود كاراكتر يا ايدئوگراف (ldeograph) مخصوص خود را دارد كه به چيني هنزي (Hanzi) گفته مي شود. به جهت سهولت يادگيري و راحتي در تلفظ صحيح كلمات و جملات چيني اساتيد زبان شناسي سيستم هايي جهت تبديل كردن و نوشتن كاراكترهاي زبان چيني با الفباي ذهن آشناي زبانهاي غربي ، مانند انگليسي بوجود آورده اند. رايج ترين و مشهور ترين آنها عبارتند از :

سيستم ويد-گايلز (Wade-Giles)

سيستم پين يين (pinyin)

سيستم پين يين در سال 1953 توسط اساتيد زبان شناسي چيني معرفي گرديد و تا به امروز به دليل جامعيت و شيوايي آن بسيار مورد استقبال قرار گرفته و گسترش يافته است. سيستم ويد-گايلز در اواسط قرن نوزدهم توسط توماس ويد شكل گرفت و هربرت گايلز آن را تكميل كرد. به دليل تقدم زماني آن نسبت به سيستم پين يين ، بسياري از متون و كلمات چيني براي نخستين بار توسط اين سيستم به ساير جهان معرفي گرديد. بااين حال به دليل پيچيدگي سيستم ويد-گايلز به مرور زمان اشتباهات بسياري در نحوه ي بيان كلمات چيني در جوامع غير چيني به وجود آمد كه با گذشت زمان ماندگار شدند.

از اين جمله مي توان كلمه تاي جي چوان(taijiquan) را به عنوان نمونه يادآور شد كه شكل رايج آن در بسياري از كشورهاي غير چيني ، تاي چي چوان (tai chi chuan) مي باشد. در ادامه در مورد چگونگي رخ دادن چنين تدبيري ، شرح اجمالي بيان مي گردد.شكل صحيح نوشتن كلمه ي تاي جي چوان كه تلفظ صحيح                مي باشد با سيستم ويد-گايلز به صورت زير مي باشد:

وجود علائمي كه درنوشتار كلمه ي بالا آورده شده است در تلفظ صحيح اين كلمه طبق سيستم ويد-گايلز نقش كليدي دارد. به عبارت ديگر:

  • حرف T در اين سيستم با صداي d (د)  تلفظ مي شود.
  • حرفT’ در اين سيستم با صداي t (ت)  تلفظ مي شود.
  • حرف ch در اين سيستم با صداي j (ج)  تلفظ مي شود.
  • حرف ch’ در اين سيستم با صداي q (چ)  تلفظ مي شود.

 

همانطور كه از جكله بالا مشخص است وجود آپاستروف (‚) در تغيير تلفظ حروف به ظاهر يكسان نقش كليدي دارد پس تلفظ كامل اين كلمه اگر تمام الزامات سيستم ويد گايلز رعايت گردند. همان تايجي چوان است و تاي چي چوان صحيح نمي باشد.

اما چون در حين نگارش استفاده از آپاستروف كار را مشكل مي كرده، در برخي نوشته ها از قلم افتاده و به مرور زمان و يا گذشت ساليان نوشتار آپاستروف يعني tai chi chuan به عنوان شكل صحيح پذيرفته شده است كه تلفظ آن به انگليسي تاي چي چوان مي باشد.اين درحاليست كه اگر شما به يك فرد چيني بگوييد تاي چي چوان تنها ممكن است به واسطه مضمون مكالمه متوجه منظور شما گردد ولي متوجه اشتباه شما در تلفظ خواهد شد. چرا كه چنين تلفظي در زبان چيني براي اين كلمه نامفهوم است.

با كمي دقت و پي گيري متوجه اشتباهات مشابه ديگري خواهيد شد كه براي ساير كلمات رخ داده و تلفظ اشتباه آنها به زبان ما نيز وارد شده است. نمونه مي توان به كلمات دائو (Dao         ) و د   (De       )   اشاره نمود كه به دليل مشابه و به اشتباه تائو و ت تلفظ مي شود. دامنه ي اين اشتباهات بسيار فراگير بوده و يكي از نمونه هايآن كتاب دائو د جينگ است كه بسياري به اشتباه آن را با نام تائو ت چينگ مي شناسند.

از آنجا كه شكل رايج بيان هم اكنون در زبان فارسي تاي چي مي باشد ما نيز در ساير متون و نوشته ها در اين وب سايت از تاي چي استفاده كرده ايم. در آخر بايستي اشاره نمود كه مطالب فوق صرفا بابت آشنايي تاي چي كاران عزيز با شكل صحيح و اصولي بيان كلمات و عبارات رايج در متون مربوطه آورده شده است. به نظر مي رسد كه براي علاقمندان و محققين تايجي و      چي كونگ و نيز طب چيني ، آشنايي مختصر با زبان چيني مي تواند بسيار مفيد واقع گردد. با اميد به گسترش هر چه بيشتر و اصولي تر هنر رزمي و سلامتي بخش تاي چي چوان در ايران و سراسر جهان.

 

پايان

در اينجا  ازآقايان مقداد عبدی و مرتضی مرادی جهت تهيه و تنظيم اين مقاله كامل و جامع كمال تشكر و سپاس داريم.

http://www.taiji.ir

http://www.taijiquan.ir

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه