ديويد چن در مقاله اي در مورد فلسفه تاي جي مطلبي را ارائه  كرده كه واقعاً حس كردم گفتن اين جملات خالي لز لطف نيست تا بتوانيم بيشتر به عمق تاي چي پي ببريم.

من وقتي اين مطالب خوندم واقعاً متاسف شدم که چرا هنوز ما مفهوم تاي چي را درك  نكرديم وهميشه به جنبه آرامشش فکرمي كنيم ولي اين مطالب مي تواند کمک بزرگي به ما كند، اميدوارم که براي شما هم مفيد باشد.

  • تاي جي مانند يک آينه شفاف است که ضعف هاي فيزيکي و ذهني ما را نشان ميدهد و لازم است که هميشه آنرا پاک کنيم تا خود واقعي مان را در آن ببينيم .
  • تاي چي هميشه بر روي همه باز است . ولي همه براي تاي چي آماده نيستند
  • تاي چي پروسه چگونه زندگي کردن است نه هدفي که بايد به آن برسيم .
  • ذهن و سطح آگاهي خود را در تمرين تاي چي پرورش دهيد و قصد و نيت و اميال خود را در زندگي خنثي کنيد.
  • ما تاي چي را انجام ميدهيم تا به شخص بهتري تبديل شويم نه آنکه بهتر از ديگري شويم.
  • هر چه شما تائو از تاي چي را بهتر بشناسيد ، بيشتر در برابر حقيقت آن سرتعظيم فرود مياوريد ( متواضع مي شويد(
  • تاي چي يک راه نيست بلکه شيوه اي است که به اشخاص در شناخت راهشان کمک ميکند.
  • تاي چي بين نسل ها جاري است ما انتهاي سير تحولي آن نيستيم بلکه بخشي از آن هستيم

نکته هاي قابل تاملي را ديويد چن اشاره كرده بود، که من اين چند موردرا انتخاب کردم، واقعاً بايد به همين چند مورد تامل، تفکر و عمل کرد.

به اميد آن روزها

ترجمه: رضاعابدين پور

www.taiji.ir

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *