رد کردن لینک ها

مراکز آموزشی

کلاس عمومی

میرداماد
اطلاعات باشگاه شماره 1

تمرینات همگانی و رایگان

پارک ساعی
اطلاعات باشگاه شماره2

کلاس خصوصی و نیمه خصوصی

خصوصی و نیمه خصوصی

ارتباط با رضاعابدین پور

reza.abedenpur@gmail.com

09127084014

آخرین اخبار

مقاله 2

مقاله 1

مقالات

مقاله 2

مقاله 1

اساتید

رضا عابدین پور

مربی تایچی

رضا عابدینی

مربی تایچی

رضا عابدینی

مربی تایچی

تایچی برا ی همه ، بدون محدودیت سنی

بازگشت به بالای صفحه